top of page

OUR

ARTICLES

  • นพ.โชติ เหลืองช่อสิริ, โรงพยาบาลพญาไท

พิษสุราเรื้อรัง ภัยร้ายที่คุณสร้างขึ้น

โรคพิษสุราเรื้อรัง คือ กลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน จนไม่สามารถเลิกดื่มได้ ทำให้ส่งผลเสียต่อสภาพร่างกาย หรือการทำงาน ครอบครัว และสังคมรอบข้าง และเพื่อไม่ให้สุขภาพของผู้ป่วยมีปัญหามากขึ้นไปอีก การหยุดดื่ม..ถือว่าเป็นทางแก้ปัญหาเพียงทางเดียว และที่สำคัญ! ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อให้แนวทางการรักษาเป็นไปอย่างถูกวิธี


โรคพิษสุราเรื้อรัง

รู้ไหม? การเสพติดแอลกอฮอล์ ส่งผล(ร้าย)มากกว่าที่คุณคิด

แอลกอฮอล์มีผลกระทบเกือบทุกส่วนของร่างกาย การดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่า ดื่มมากน้อยแค่ไหนถึงจะเสี่ยงโรคอะไร แต่สามารถบอกได้ว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 50-60 กรัม ติดต่อมาเป็นระยะเวลานาน 10 ปี จะทำให้เกิดภาวะโรคตับแข็งได้ ถ้าหากคนดื่มมีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วยอยู่แล้ว อาการจะยิ่งเป็นเร็วมากขึ้น


ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้ โดยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือตับ เนื่องจากตับเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดสารพิษจากแอลกอฮอล์โดยตรง ดังนั้นการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป จะทำให้เกิดภาวะไขมันเกาะตับมากขึ้น เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง และเกิดภาวะตับแข็งได้


ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา...เมื่อเกิดภาวะตับแข็ง

การหยุดพักการดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้ลดการอักเสบของตับ และทำให้ตับได้พัก ป้องกันการเกิดภาวะตับแข็งได้ ซึ่งผู้ป่วยตับแข็งจึงมีปัญหาแทรกซ้อนตามมา เช่น


> ตาบวม ขาบวม ตัว-ตาเหลือง เลือดออกง่าย อาเจียนเป็นเลือด

> ขาดสารอาหาร ขาดเกลือแร่

> หัวใจล้มเหลว สมองเสื่อม


นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังมีผลเสียต่ออวัยวะอื่นๆ ได้ เช่น ตับอ่อนอักเสบ ซึ่งจะเกิดภาวะเบาหวานตามมาได้ ภาวะหัวใจวาย ภาวะทุพโภชนาการ


ตรวจสุขภาพ ฟื้นฟูจิตใจ ทางออกของการเลิกแอลกอฮอล์

> การตรวจสุขภาพวินิจฉัยร่างกายผู้ป่วยว่า มีผลกระทบส่วนไหนต่อร่างกายบ้าง และทำการรักษาให้ถูกต้อง เพื่อให้ร่างกายผู้ป่วยนั้น กลับมาเป็นปกติดังเดิม

> ฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วย เนื่องจากผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มักมีสภาวะทางจิตใจและซึมเศร้า การดื่ม แอลกอฮอล์จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อมาเติมเต็มในสิ่งที่เขาไม่มี หรือทำให้แก้ไขปัญหาของตนเองได้ คนกลุ่มนี้จึงขาดแอลกอฮอลล์ไม่ได้ หากเราไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการฟื้นฟูจิตใจ สักพักผู้ป่วยจะกลับไปดื่มเช่น เดิม จึงควรมีจิตแพทย์มาช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วย หรืออีกกลุ่มหนึ่งมาจากสังคมรอบข้างที่ดื่มเป็นประจำ ดังนั้นจึงควรดูแลเรื่องร่างกายเขาให้กลับมาแข็งแรง และคอยระวังเรื่องภาวะแทรกซ้อนต่างๆ


“กำลังใจ” ตัวช่วยสำคัญของการเลิกแอลกอฮอล์

คนที่ดื่มแอลกอฮอล์มานาน แล้วหยุดดื่มในทันที ร่างกายจะมีความอยาก โหยหาแอลกอฮอล์ หรือที่เรียกว่า ภาวะขาดแอลกอฮอล์ อาจทำให้เกิดอาการมือสั่น พูดไม่รู้เรื่อง สับสน และชักเกร็ง ดังนั้นจึงไม่ควรหยุดดื่มทันที หลังจากดื่มมาเป็นเวลานาน การจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ควรได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาลที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี และมีการให้ยาต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดแอลกอฮอล์


การเลิกดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่แค่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง ครอบครัวมีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาดูแล และฟื้นฟูจิตใจ โดยไม่มองว่าผู้ป่วยเป็นตัวปัญหา ตัวช่วยสำคัญที่สุดของการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ คือ กำลังใจของคนในครอบครัว และสังคมรอบข้าง


#ติดเหล้า #เลิกเหล้า #เลิกแอลกฮอล์ #สุรา #พิษสุราเรื้อรัง


บทความจาก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

โรงพยาบาลพญาไท 2 ชั้น 4 อาคาร A

โทร 02-617-2444 ต่อ 7401, 7406

תגובות


2 Soi Rong Muang 5, Rong Muang Rd.

Rong Muang, Pathum Wan Bangkok 10330

Tel: 02 092 9222 Ext. 5107     |     Sales@benix.co.th

bottom of page