top of page

OUR

ARTICLES

  • อรญา หิมกร, โรงพยาบาลพญาไท

“จิตบำบัด” เยียวยาปัญหาจิตใจ ปรึกษาไว แก้ได้ โดยไม่ต้องพึ่งยา

หลายคนอาจเผลอละเลยอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไป เนื่องจากไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของตัวเองได้มากพอ จนอาจทำให้เกิดผลลบกับจิตใจโดยไม่รู้ตัว การได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเข้ารับการบำบัดจิตก็เป็นอีกทางในการทำความเข้าใจตัวเอง และเยียวยาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น


จิตบำบัด

จิตบำบัด คืออะไร?

การบำบัดจิต หรือ การให้คำปรึกษาด้านจิตใจ คือ การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ปรึกษาปัญหาต่างๆ และการทำงานร่วมกันระหว่างนักจิตอายุรเวท (นักจิตบำบัด) กับผู้ป่วย โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งระยะเวลาการบำบัดก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสม การให้ความร่วมมือ และการพัฒนาของผู้ป่วย


ทำไมถึงต้องบำบัด?

เพราะปัญหาทางด้านจิตใจหลายๆ ครั้ง ผู้ที่มีปัญหาก็ไม่ทราบว่าตัวเองเป็น ทำให้ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างตรงจุด จนนำมาซึ่งปัญหาที่ร้ายแรง การบำบัดจิตเป็นวิธีการสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในด้านอารมณ์ ความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น ความคิด ทัศนคติในการมองโลก ปัญหาพฤติกรรม และความทุกข์ทรมานเรื้อรังของผู้ป่วยได้ โดยนักจิตอายุรเวทจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพในการบำบัดจิต ต้องใช้ความสามารถ และวิธีการบำบัดที่ได้รับการยอมรับจากการวิจัยทั่วโลก ว่าสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างเห็นผล


ตัวอย่างวิธีการบำบัด

การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive-Behavioural Therapy)

> การรักษาด้วยการยอมรับและความมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy)

> การบำบัดทางความคิดบนพื้นฐานของการเจริญสติ (Mindfulness-Based Cognitive Therapy)

> การบำบัดจิตสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Therapy)

> การบำบัดแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Person-centered Therapy)

> การบำบัดตามแนวคิดทฤษฎีทางอารมณ์ (Emotional Focused Therapy)

> การบำบัดโดยการบรรยาย (Narrative Therapy)

ส่วนใหญ่การทำจิตบำบัดจะไม่ได้ใช้เพียงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง แต่จะใช้ร่วมกันหลายๆ วิธีเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ตรง และเหมาะสมกับอาการมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ได้รับการรักษา และรับยาจากจิตแพทย์ หากได้เสริมด้วยการบำบัดจิตควบคู่กันไป จะส่งผลให้การรักษาเห็นผลเร็วขึ้น


อาการแบบไหนเข้าข่าย…ควรรับคำปรึกษากับนักจิตอายุรเวทคนแต่ละคนมีความสามารถในการรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ไม่เท่ากัน คนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต จึงควรได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษาเช่นเดียวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย อย่าอายที่จะเข้ารับคำปรึกษา คำแนะนำ และความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมาย


#จิตบำบัด #บำบัดจิต #จิตวิทยา


บทความจาก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและนักจิตอายุรเวท (นักจิตบำบัด)

ศูนย์สมองและระบบประสาท

โรงพยาบาลพญาไท 3

โทร 02-467-1111

Comments


2 Soi Rong Muang 5, Rong Muang Rd.

Rong Muang, Pathum Wan Bangkok 10330

Tel: 02 092 9222 Ext. 5107     |     Sales@benix.co.th

bottom of page