top of page

OUR

ARTICLES

  • พญ.ธาริณี ลำลึก, โรงพยาบาลสินแพทย์

แม่ท้องต้องรู้ทัน! การดูแลตนเองจากสถานการณ์ COVID-19

ในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่จะมีภูมิต้านทานลดลง และด้วยสรีระที่มดลูกขยายตัวมากขึ้น และดันกระบังลม ทำให้ความจุปอดลดน้อยลง จึงต้องหายใจแรงขึ้น โอกาสเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ก็จะมีมากกว่าคนปกติ หรือแม้กระทั่งโอกาสในการติดเชื้อ COVID-19 ฉะนั้นการดูแลตนเองสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ จึงต้องมากกว่าคนทั่วๆ ไป เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ และลูกน้อยในครรภ์


ดูแลตนเองช่วงตั้งครรภ์

ติดเชื้อ Covid-19 ได้ทางไหนบ้าง

1. ผ่านทาง Droplet Transmission คือ การที่มีสารคัดหลั่งเล็กๆ และมีเชื้อโรค ผ่านการไอหรือจาม แล้วมา สัมผัสกับเราโดยตรง เช่น น้ำลาย น้ำมูก การอาเจียนของคนที่มีเชื้ออยู่แล้ว

2. ผ่านทาง Contact Transmission คือ การสัมผัสกับสิ่งของที่มีสารปนเปื้อน หรือสารคัดหลั่งเหล่านี้อยู่ แล้ว เอามาสัมผัสบริเวณที่เป็นเยื่อบุในร่างกายเรา โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า เช่น ตา จมูก ริมฝีปาก เป็นต้น

คุณแม่ท้อง..ต้องดูแลตัวเองอย่างไรช่วง COVID-19

> หลีกเลี่ยงไม่อยู่สถานที่ที่มีผู้คนแออัด หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอ เป็นไข้ หรือผู้ที่เดิน ทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

> รักษาระยะห่าง Social Distancing ด้วยการอยู่ห่างกัน 1 – 2 เมตร

> ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล ความเข้มข้น 70% ขึ้นไป อย่างน้อย 15-30 วินาที

> ใส่หน้ากากอนามัยสม่ำเสมอ

> หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณดวงตา ปาก และจมูก

> ห้ามใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม ของใช้ส่วนตัว เป็นต้น

> รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

> รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เสมอ

> พักผ่อนนอนหลับให้ครบ 8 - 10 ชั่วโมงต่อวัน

> หากแม่ต้องทำงาน แนะนำให้ Work From Home

> หลีกเลี่ยงการเดินทาง และการใช้รถโดยสารสาธารณะ

> หากพบมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที


#ตั้งครรภ์ #โควิด #ดูแลตนเองช่วงตั้งครรภ์ #covid #covid19


บทความจาก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ศูนย์สุขภาพหญิง

รพ.พญาไท 2 อาคาร A ชั้น 2

โทร 02-617-2444 ต่อ 4268-4269

Comments


2 Soi Rong Muang 5, Rong Muang Rd.

Rong Muang, Pathum Wan Bangkok 10330

Tel: 02 092 9222 Ext. 5107     |     Sales@benix.co.th

bottom of page