top of page

OUR

ARTICLES

  • โรงพยาบาลสินแพทย์

ความดันโลหิตสูง…ทำไมต้องรักษา

ความดันโลหิตสูงไม่ใช่แค่อาการป่วยธรรมดาๆ ที่สามารถมองข้ามได้ แม้จะมีหลายคนที่ไม่แสดงอาการออกมาชัดเจน แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรตรวจค่าความดันและรักษาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเสมอ ก่อนที่จะกลายเป็นภัยเงียบและส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา


ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

คือ ภาวะที่แรงดันในหลอดเลือดแดงสูง หากไม่ได้รับการรักษา หรือปล่อยทิ้งไว้ในระยะยาวจะทำให้เกิดความเสียหายแก่อวัยวะหลายระบบในร่างกาย


การแปลผลค่าความดันโลหิต

ค่าความดันโลหิตมี 2 ค่า คือ

> ค่าตัวบน เป็นความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจบีบเลือดออกไปสู่ระบบไหลเวียนของโลหิต

> ค่าตัวล่าง เป็นค่าความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจคลายตัว


เมื่อไหร่จะบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูง

ค่าตัวบน เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท

ค่าตัวล่าง เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท


หากปล่อยให้ความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 มม.ปรอท ในระยะยาวจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ ดังนี้


1. หลอดเลือดแดงแข็งตัว และตีบตันในอวัยวะต่างๆ ได้ทั่วร่างกาย เช่น

> หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบตัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีอาการเจ็บหน้าอก และหัวใจวายได้

> หลอดเลือดแดงในสมองตีบตัน ทำให้สมองขาดเลือด เนื้อสมองตาย หรือเส้นเลือดในสมองแตก เลือดออก ในสมอง ทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้

> หลอดเลือดแดงที่ไตตีบ ทำให้ไตเสื่อม และไตวายได้

> หลอดเลือดแดงในตาแข็งและตีบ อาจมีเลือดออกที่จอภาพ และประสาทตา ทำให้ตามัวหรือตาบอดได้

> หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงแขนขาตีบตัน ทำให้มือเท้าขาดเลือดเป็นแผลเรื้อรัง หายยาก

> หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก และช่องท้องโป่งพอง และแตกทำให้เสียชีวิตได้ทันที


2. หัวใจโต ทำให้การสูบฉีดเลือดของหัวใจอ่อนแรง เกิดภาวะน้ำท่วมปอด และเหนื่อยง่าย


ทำไม? ความดันโลหิตสูงต้องรักษา

ความดันโลหิต ที่ถูกละเลยเป็นเวลานาน จนเป็นสาเหตุใหญ่ของโรคหัวใจ และอัมพาตทำให้พิการ หรือเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก


ความดันโลหิตสูง มีสาเหตุจากอะไร?

ความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่ (กว่า 90%) ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์อีกส่วนหนึ่งเกิดจากอาหารและสิ่งแวดล้อม พวกนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ควบคุมได้โดยการรับประทานยาเป็นประจำ

มีคนไข้อีก ราว 5% ที่มีความดันโลหิตสูงเนื่องจากโรคอื่น เช่น เนื้องอกของต่อมหมวกไต ซึ่งถ้าผ่าตัดออกความดันโลหิตก็จะกลับเป็นปกติและหายขาดได้ จะเห็นว่าโรคความดันโลหิต ส่วนใหญ่เป็นโรคประจำตัวไม่หายขาดจึงจำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิต


ความดันโลหิตสูง รักษาอย่างไร

การรักษาขั้นแรกเลย คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต ได้แก่


> ควบคุมอาหาร และน้ำหนักตัว อย่าให้อ้วน โดยการลดอาหารประเภทไขมัน ได้แก่ อาหารที่ใช้เนย ไขมัน และ น้ำมันในการปรุง

> ลดอาหารเค็ม เช่น ของดองเค็ม ซุปกระป๋อง อาหารที่โรยเกลือ

> ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20-30 นาที จะช่วยลดน้ำหนักและทำให้การไหล เวียนดี ป้องกันโรคหลอดเลือดได้ ที่สำคัญ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก่อนเริ่มออกกำลังกายครั้งแรกควร ปรึกษาแพทย์

> หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอารมณ์เครียด

> งดดื่มสุราและสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นปัจจัยที่ทำให้หลอดเลือดแดงตีบตัน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาต

> รับประทานยาให้สม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์


จะเห็นได้ว่าภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับระบบหลอดเลือดทั่วร่างกาย การพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและการตรวจสภาพหลอดเลือดส่วนปลายด้วยเครื่อง ABI และการตรวจสภาพหลอดเลือดหัวใจด้วยเทคโนโลยีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลซ์ (CT-64 Slices) จะช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรก และหาทางป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้


ความดันโลหิตสูง รับประทานยาอะไรดี

ปัจจุบันมียาควบคุมความดันโลหิตสูงออกมามากมายหลายชนิด คนไข้แต่ละคนตอบสนองต่อยาชนิดต่างๆ ไม่เหมือนกัน หากมียาชนิดใดที่รับประทานแล้วทำให้รู้สึกไม่สบาย ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที เพื่อแพทย์จะได้ปรับเปลี่ยนยาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน บางคนรับประทานยาแค่ครึ่งเม็ดความดันก็ลดลงเป็นปกติได้ดี บางคนต้องรับประทานหลายชนิด จึงควบคุมความดันได้


ทำอย่างไร จึงจะทราบว่า ความดันดีแล้ว

ต้องวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ การมาพบแพทย์วัดความดัน 2-3 เดือน ต่อครั้งก็ไม่เพียงพอ ควรเรียนรู้วิธีวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอลวัดความระดับความดันเองที่บ้าน ไม่จำเป็นต้องวัดถี่เกินความจำเป็น และควรจดบันทึกเวลา ค่าที่วัดได้ทุกครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของท่านในการควบคุมความดันโลหิต อาการปวดหัวเป็นตัววัดว่าความดันลดลงดีแล้ว


#ความดันโลหิตสูง #ความดันสูง


บทความจาก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสินแพทย์

โทร 02-793-5000

Comentários


2 Soi Rong Muang 5, Rong Muang Rd.

Rong Muang, Pathum Wan Bangkok 10330

Tel: 02 092 9222 Ext. 5107     |     Sales@benix.co.th

bottom of page