top of page

มารู้จักกับ

เบนนิกซ์

  • พญ.มณีรัตน์ พิชิตรณชัย, โรงพยาบาลสินแพทย์

6 สัญญาณเตือนของมะเร็งปากมดลูก

รู้จักมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) สำหรับประเทศไทย ยังเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับสองของมะเร็งสตรี พบรองมาจากมะเร็งเต้านม ซึ่งพบผู้ป่วยรายใหม่กว่า 6,000 รายต่อปี แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้ และสามารถรักษาให้หายขาดได้ เมื่อตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรก และปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก


สัญญาณเตือนของมะเร็งปากมดลูก

6 สัญญาณเตือนของมะเร็งปากมดลูก

1) มีเลือดออกผิดปกติ เช่น ระหว่างหรือหลังมีเพศสัมพันธ์ เลือดออกกะปริดกะปรอย เลือดออกในวัยหมดประจำเดือน

2) มีตกขาว หรือสารคัดหลั่งผิดปกติ มีกลิ่นเหม็น มีเลือดปน

3) ปวดท้องน้อยเรื้อรัง

4) เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์

5) ปัสสาวะม่วง ปวดบวม ปัสสาวะไม่ออก

6) อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เบื่ออาหาร


เพื่อหลีกเลี่ยง 6 สัญญาณข้างต้น ควรรับคำปรึกษา และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว หรือสตรีที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป นอกจากนี้การรับคำปรึกษา การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป…


#CervicalCancer #cancer #มะเร็งปากมดลูก #สัญญาณมะเร็ง #มะเร็ง


บทความโดย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สุตินรีเวช

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

โทร 02-793-5000

コメント


2 Soi Rong Muang 5, Rong Muang Rd.

Rong Muang, Pathum Wan Bangkok 10330

Tel: 02 092 9222 Ext. 5103     |     Sales@benix.co.th

bottom of page