top of page
Scenic Road Bike

OUR
SERVICES

IT'S ALL ABOUT YOUR NEEDS
บริการสวัสดิการแบบองค์รวม

เบนนิกซ์ริเริ่มงานบริหาร และจัดการสวัสดิการพนักงานขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ทั้งยังช่วยให้องค์กรของคุณพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่ใส่ใจ และสนับสนุนพนักงานอย่างแท้จริง ด้วยบริการด้านสวัสดิการที่ครบวงจรของเบนนิกซ์ ทำให้ระบบ HR Eco-System สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะ "เบนนิกซ์มุ่งมั่นจะเปลี่ยนความยุ่งยากของการทำงาน ให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดสำหรับคุณ"

ออกแบบแผนประกันที่ใช่ไปกับเบนนิกซ์

มิติใหม่แห่งการออกแบบแผนประกันที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน เริ่มตั้งแต่บริการวิเคราห์ คำปรึกษา ไปจนถึงบริการสับสนุนของเรา

Design

> วิเคราะห์บริษัทประกันในตลาด

> ออกแบบแผนประกันให้เหมาะสมตาม

  ลักษณะธุรกิจ

> ปรับกรมธรรม์ประกันให้เหมาะสม

> รวมแผนประกัน เข้ากับงบประมาณ

  สวัสดิการ และแผนสวัสดิการเฉพาะ

  ขององค์กร

Implement

> เปรียบเทียบ และะคัดตัวเลือกประกันที่

  เหมาะสมที่สุด

> เลือกบริษัทประกัน และเจรจาต่อรอง

> ตรวจสอบข้อตกลงด้านประกัน และแบบ

  ฟอร์มสัญญา

> จัดทำขั้นตอนกาารบริการทั้งหมดให้เป็น

  มาตรฐานเดียวกัน

Communication

> ปรับเอกสาร และเครื่องมือสื่อสารให้

  เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร

> จัดเตรียมเอกสาร และเครื่องมือสื่อสาร

  อาทิ คู่มือประกัน เอกสารการนำเสนอ

  และ เอกสารประกอบอื่นๆ

> จัดประชุม เพื่อให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์

  แก่พนักงานของคุณผ่านการสื่อสาร

  หลากหลายช่องทาง อาทิ Newsletter

  เป็นต้น

Support

> ควบคุมดูแลบริการของซัพพลายเออร์

> ประชุมอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ

> ให้การสนับสนุน และความช่วยเหลือ

  ด้านการเคลม

> ประเมินการให้บริการของบริษัทประกัน

ความแตกต่าง และจุดเด่นการให้บริการ
Hospital%2520Corridor_edited_edited.jpg
ความคุ้มครองที่ครอบคลุม
และ เหมาะสม

> ประกันกลุ่ม - ทางเลือกสำหรับสวัสดิการที่ยืดหยุ่น

> ทางเลือกที่หลากหลายของการตรวจสุขภาพ

> ทางเลือกในการมีทุนสำรองของตนเอง สำหนับ

  OPD ทำฟัน ตรวจสุขภาพ

> ความคุ้มครอง และการใช้งานที่สามารถ ปรับเปลี่ยน

  ให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละกลุ่ม

Physical%20Therapy%20Session_edited.jpg
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม

> ระบบเคลมประกัน และเครือข่ายสถานพยาาบาลที่

  ครอบคลุมในแผน รวมถึงบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์

> เชื่อมต่อกับแพทย์ออนไลน์ และเครือข่ายเภสัชกรรม

> แบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (HRA)

> อัพเดต และจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ

> คำแนะนำสำหรับส่งเสริมสุขภาพ

บริการเพิ่มเติมด้านสุขภาพ
แบบองค์รวม

> การรวมรวมข้อมูล และทำการวิเคราะห์

  - ประวัติการเคลมด้านสุขภาพ

  - ผลประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ/ ผลตรวจสุขภาพ

  - ข้อมูลเงินเดือนพนักงาน

> แนะนำแผนการเงิน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่

  ตอบโจทย์แต่ละบุคคล ผ่านร้านค้าสุขภาพออนไลน์

หากคุณสนใจในบริการของเบนนิกซ์

ให้เราช่วยคุณเริ่มวางแผนการลงทุน กับสวัสดิการสุขภาพของพนักงานได้ที่นี่

เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5, ถนนรองเมือง

แขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน กรุงเทมหานคร 10330

โทร: 02 092 9222 ต่อ 5103     |     Sales@benix.co.th

bottom of page