top of page

มารู้จักกับ

เบนนิกซ์

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คุณติดเหล้าหรือไม่?

ปัญหาการดื่มเหล้าเป็นปัญหาที่หลายหน่วยงานพยายามที่จะแก้ไข ซึ่งในภาพรวมปัญหาดังกล่าวยังคงมีอยู่ในสังคม ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ดื่ม มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของครอบครัว เช่น กินเหล้าแล้วเกิดอาการเมา ทำให้เกิดความรุนแรงกับคนในครอบครัว เกิดหนี้สิน และเหล้านั้นยังส่งผลให้ผู้ดื่มเกิดอาการติดเหล้าที่อาจรุนแรงจนต้องได้รับการบำบัด หรือทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด


ติดแอลกฮอล์

อยากรู้ว่าติดเหล้าหรือไม่นั้น ให้ลองสังเกตตัวเองดูว่า 12 เดือนที่ผ่านมามีอาการแบบนี้หรือไม่

1. มีอาการดื้อเหล้า คอแข็งมากขึ้น

2. มีอาการหงุดหงิด มือสั่น ปวดหัวคลื่นไส้เมื่อดื่มน้อยลง หรือตั้งใจหยุดดื่ม

3. มีอาการติดลม ดื่มเหล้ามากกว่าที่ตั้งใจ

4. มีความพยายามลด/เลิกหลายครั้ง แต่ไม่สำเร็จ

5. มีอาการอยากเหล้า พยายามหามาดื่มให้ได้ และใช้เวลานานกว่าจะสร่างเมา

6. มีปัญหาต้องลดการทำงาน งดกิจกรรมที่สนใจ เพราะมัวแต่ไปเมาเหล้า

7. มีพฤติกรรม "ยังดื่มอยู่" ทั้งที่รู้ว่าส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ


หากพบว่าตนเองแสดงอาการเหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมา สามารถประเมินได้ว่าอาจมีความเสี่ยงในการเกิดอาการติดเหล้า จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เพื่อร่วมกันหาทางออก แนวทางการปรับพฤติกรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิม


#เหล้า #ติดแอลกฮอล์ #ติดเหล้า #สุรา


บทความจาก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-343-1500

Comments


2 Soi Rong Muang 5, Rong Muang Rd.

Rong Muang, Pathum Wan Bangkok 10330

Tel: 02 092 9222 Ext. 5103     |     Sales@benix.co.th

bottom of page