top of page

มารู้จักกับ

เบนนิกซ์

  • โรงพญาบาลพญาไท

สุขภาพดีแบบองค์รวม ด้วยการทำ “Toxic Clearing”

โลหะหนักคือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่สภาวะปัจจุบันนั้นทำให้โลหะหนักตกค้างในธรรมชาติจำนวนมาก ร่างกายของเราจึงได้รับโลหะหนักมากขึ้นเกินกว่าจะกำจัดออกได้เอง จนเกิดปัญหาสุขภาพตามมา ดังนั้นเรามาทำความรู้จักการกำจัดโลหะหนักจากร่างกายด้วยวิธี Toxic Clearing ว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไร


การทำ toxic clearing

โลหะหนักเป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกมายาวนาน แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก มีการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ จนทำให้โลหะหนักตกค้างในธรรมชาติจำนวนมาก และนี่คือช่องทางที่เราอาจได้รับโลหะหนักจนตกค้างในร่างกาย และเกิดอันตรายได้


> การสูดดมมลพิษ เช่น ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันรถ ควันบุหรี่


> การรับประทานและการดื่ม เช่น ดื่มน้ำที่มีสารปนเปื้อน อาหารทะเลที่มีโลหะหนัก พืชผักที่ปนเปื้อนสารเคมี และยา ฆ่าแมลงที่ใช้ในการเพาะปลูก


เมื่อโลหะหนักเกินค่าที่ยอมรับได้... อาจถึงขั้นเสียชีวิต

ปัจจุบันมีเกณฑ์มาตรฐานเป็นตัวชี้วัดเรียกว่า “ค่าที่ยอมรับได้” ให้โลหะหนักอยู่ในร่างกายของเรา หากเกินค่าที่ยอมรับได้ และรับในปริมาณมากก็จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย อาทิ เกิดพิษต่อระบบไต ตับ สมอง กล้ามเนื้อ และเลือด ซึ่งอาการที่แสดงจะขึ้นอยู่กับอวัยวะ ชนิดของโลหะหนัก และปริมาณที่ได้รับ เช่น สารปรอท ทำให้เกิดโรค มินามะตะทำให้เสียชีวิต และพิการได้


ทั้งนี้ แม้จะเป็นปริมาณที่ไม่มากนักก็มีความเชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับร่างกายด้วยอาการเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่ถึงขั้นเป็นโรค เช่น ปวดเมื่อย ไม่สดชื่น แต่สำหรับในทางการแพทย์ คนไข้ที่จะทำ Toxic Clearing เพื่อขจัดโลหะหนักออกจากร่างกายจะต้องได้รับการตรวจ และมีปริมาณโลหะหนักสูงกว่าค่าที่ยอมรับได้เท่านั้น


วิธีวัดค่าโลหะหนักในร่างกาย

ในอดีตจะใช้การตรวจเลือดและปัสสาวะ และรอผลประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นแพทย์จะพูดคุยทำความเข้าใจ และทำ Toxic Clearing แต่ด้วยความก้าวล้ำของเทคโนโลยี ปัจจุบันศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยได้ใช้เทคโนโลยีการตรวจ โดยเครื่องประเมินอัตราโลหะหนัก และแร่ธาตุในร่างกาย (OligoScan Spectrophotometer) ซึ่งมีข้อดีหลายประการ คือ


> สามารถตรวจได้จากบริเวณฝ่ามือ


> ไม่ต้องเจ็บตัวจากการเจาะเลือด


> ทราบผลทันทีหลังตรวจ


> สามารถตรวจโลหะได้หลายชนิดในครั้งเดียว


> ผลตรวจมีความแม่นยำสูง


Toxic Clearing คืออะไร

การทำ Toxic Clearing คือ การใช้สารเคมีบางอย่างใส่เข้าไปในร่างกาย ซึ่งสามารถทำได้ทางหลอดเลือดดำ การรับประทาน และการสวนทางทวารหนัก หลักการคือ เพื่อให้สารที่ใส่เข้าไปนั้นจับตัวกับโลหะหนักที่มีอยู่ในร่างกาย และถูกขับออกมาโดยร่างกาย โดยก่อนทำ แพทย์จะพูดคุยซักประวัติ และให้ข้อมูลอย่างละเอียด สำหรับผู้ที่รับประทานอาหารเสริมจะต้องงดก่อนทำ 1 วัน การทำ Toxic Clearing โดยปกติแพทย์จะใช้วิธีการให้ยาทางหลอดเลือดดำ (เหมือนการให้น้ำเกลือ) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชม. ภายหลังทำ Toxic Clearing คนไข้จะได้วิตามินเสริมสำหรับรับประทาน ส่วนจำนวนครั้งที่ทำนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของโลหะหนักที่พบ โดยเฉลี่ยจะทำประมาณ 10-20 ครั้ง


ข้อจำกัดของการทำ Toxic Clearing คือ แพทย์จะไม่แนะนำให้ทำในสตรีตั้งครรภ์ สำหรับผู้ป่วยโรคไต และเด็กจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ


ขจัดโลหะหนัก ลดเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ

ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่ให้ผลชัดเจนว่า การขจัดโลหะหนักจะมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ทั้งยังมีความเชื่อเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่ไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคว่าโลหะหนักมีส่วนที่ทำให้เกิด เช่น โรคแพ้ภูมิตนเอง โรคเอสแอลอี รวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอัลไซเมอร์ ที่มีงานวิจัยที่ระบุว่าโลหะหนักมีส่วนเกี่ยวข้อง


การทำ Toxic Clearing เพื่อกำจัดโลหะหนักออกจากร่างกาย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมบทความจาก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (PWA LIFE CENTER)

โรงพยาบาลพญาไท 3

โทร. 02-467-1111 ต่อ 1420

Comentários


2 Soi Rong Muang 5, Rong Muang Rd.

Rong Muang, Pathum Wan Bangkok 10330

Tel: 02 092 9222 Ext. 5103     |     Sales@benix.co.th

bottom of page