top of page

มารู้จักกับ

เบนนิกซ์

  • พญ.อยุทธินี สิงหโกวินท์, โรงพยาบาลพญาไท

หยุดความเสี่ยงเบาหวาน...ด้วยการใส่ใจเรื่องสุขภาพ

เบาหวาน..ไม่เพียงแค่เป็นโรคที่พบได้บ่อย แต่ในผู้ป่วยเกือบทุกรายยังเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงตามมา และแม้ว่าปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงเป็นเบาหวานจะมีมาก...แต่หากใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดี “เบาหวาน” ก็จะกลายเป็นเพียงโรคที่คุณเคยสัมผัสแค่ชื่อเท่านั้น!


ความเสี่ยงโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อน...อันตรายที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องระวัง!

การที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ มีผลให้หลอดเลือดเกิดเสื่อมสภาพ...และกลายเป็นโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ไตวาย โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น โดยมักจะไม่แสดงอาการในระยะแรก ทำให้ยากต่อการรักษาเพื่อให้อวัยวะต่างๆ เหล่านั้นกลับมาทำงานได้เป็นปกติ ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรดูแลตัวเองด้วยการ...

> ควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงคนปกติ

> ควบคุมความดันโลหิต

> ลดอาหารหวาน มัน เค็ม ลดคาร์โบไฮเดรต เพิ่มผักและผลไม้ที่มีใยอาหาร

> ควบคุมน้ำหนักตัว และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

> รับประทานยา และพบแพทย์สม่ำเสมอตามนัด

> คุมระดับไขมันโคเลสเตอรอลให้ได้ตามเกณฑ์

> หยุดสูบบุหรี่


เป้าหมายของการควบคุมโรคเบาหวาน

> ความดันโลหิต ต่ำกว่า 135/85 มม.ปรอท

> ระดับคอเลสเตอรอล ชนิด เลว (คือ LDL) ต่ำกว่า 115 มก./ดล.

> ระดับคอเลสเตอรอล ชนิด ดี (คือ HDL) สูงกว่า 46 มก./ดล.

> ระดับไตรกลีเซอไรด์ ต่ำกว่า 150 มก/ดล

> ควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด ให้ได้ HbA1c ต่ำกว่า 7%


ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ห่างไกลเบาหวาน

> ออกกำลังกายให้มากขึ้นและสม่ำเสมอ

> หลีกเลี่ยงการใช้พาหนะอำนวยความสะดวก แล้วเดินให้มากขึ้น

> รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติ ไม่อ้วน ไม่ผอม

> ระวังเรื่องอาหาร โดยเฉพาะอาหารจานด่วนที่มีไขมันสูง


#โรคเบาหวาน #นํ้าตาลสูง #ความดันสูง


บทความจาก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แพทย์หัวหน้าศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก โรงพยาบาลพญาไท 2

โทร 02-271-6700

コメント


2 Soi Rong Muang 5, Rong Muang Rd.

Rong Muang, Pathum Wan Bangkok 10330

Tel: 02 092 9222 Ext. 5103     |     Sales@benix.co.th

bottom of page