top of page

มารู้จักกับ

เบนนิกซ์

  • นพ.นภดล ใยบัวเทศ, โรงพยาบาลสินแพทย์

ไม่มีลูกซักที เทคโนโลยีอะไรช่วยได้

ปัจจุบันคู่สมรสหลายๆ คู่ กำลังประสบกับปัญหามีลูกยากกันมากขึ้น เนื่องจากสภาพทางสังคม และความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป กว่าจะเริ่มต้นชีวิตคู่ อายุก็ล่วงเลยไป 30 กว่าๆ แล้ว และนี่เองนับเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของภาวะมีบุตรยาก เนื่องจากคุณภาพความสมบูรณ์ของไข่จากฝ่ายหญิง จะด้อยลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ยิ่งถ้าเกิดร่วมกับสาเหตุปัญหาอื่นๆ เช่น คุณภาพของเชื้ออสุจิไม่ดี มีเนื้องอกมดลูก มีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือมีพังผืดในอุ้งเชิงกราน ก็จะยิ่งทำให้ปัญหามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น


ภาวะมีบุตรยาก

โดยทั่วไป เกณฑ์การพิจารณามาพบแพทย์ เพื่อรักษาภาวะมีบุตรยาก คือได้พยายามจะมีบุตรภายใน 1 ปี แต่ไม่ประสบความสำเร็จ


Q : เมื่อมาพบแพทย์ต้องทำอย่างไร และต้องตรวจอะไรบ้าง A: ควรมาพบแพทย์ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อตรวจหาสาเหตุ สำหรับผู้หญิง เริ่มจากการตรวจภายใน ตรวจอัลตราซาวด์ และตรวจเลือดดูการทำงานของฮอร์โมนจากรังไข่ หากพบความผิดปกติ เช่น มีถุงน้ำรังไข่ มีเนื้องอกมดลูก หรือพังผืดในอุ้งเชิงกราน ก็ควรทำการรักษาก่อน หรือตรวจเพิ่มเติม คือทำการฉีดสีแล้วเอ็กซเรย์ดูท่อนำไข่ ว่ามีการอุดตันหรือไม่ (ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญ เพราะเป็นทางผ่านของเชื้ออสุจิและไข่) หรือตรวจด้วยวิธีการส่องกล้องเพื่อดูความรุนแรง และรักษาในกรณีที่เป็นพังผืด หรือถุงน้ำรังไข่ สำหรับฝ่ายชาย การตรวจไม่ค่อยยุ่งยาก แต่ก็มีความจำเป็นเพื่อดูความสมบูรณ์ของเชื้ออสุจิ ส่วนในรายที่เคยทำหมันมาแล้ว ก็สามารถตรวจและแก้ไขได้


Q: มีเทคโนโลยีอะไรบ้าง ที่ช่วยแก้ไขภาวะมีบุตรยาก A: การรักษามีอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นสำคัญ ประกอบด้วย

1. ใช้ยาฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการทำงานของรังไข่

2. การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช กรณีที่เป็นพังผืด เนื้องอก หรือถุงน้ำรังไข่ เพราะส่วนใหญ่ เมื่อได้รักษาโรคต่างๆ เหล่านี้แล้ว อาจจะมีบุตรได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีชั้นสูง

3. การผสมเทียม (IUI : การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก) วิธีนี้ไม่ยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายไม่สูง โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ค่อนข้างดี โดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาไม่มาก

4. การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF หรือ อิ๊กซี่ ICSI) เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ส่วนใหญ่จะใช้ในรายที่มีภาวะท่อนำไข่อุดตัน จะคัดเลือกเอาอสุจิ 1 ตัว มาฉีดเข้าไปในไข่ 1 ใบ ทำภายในห้องปฏิบัติการให้เกิดการปฏิสนธิ แล้วเลี้ยงจนเป็นตัวอ่อนจนถึงระยะที่เหมาะสม จากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปในท่อนำไข่ เพื่อให้เกิดการฝังตัวในโพรงมดลูกต่อไป


วิธีการต่างๆ ดังกล่าวนี้ เป็นขั้นตอนของการรักษา แต่ในปัจจุบันนี้ ด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าไปอีกขั้น ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเลเซอร์เจาะเปลือกตัวอ่อน (Laser Assisted Hatching) เข้ามาช่วยเพิ่มให้อัตราความสำเร็จในการรักษามีมากขึ้น

โดยแสงเลเซอร์จะใช้ช่วยกรอผิวเปลือกนอกของตัวอ่อนให้บางลง ก่อนนำกลับคืนเข้าสู่โพรงมดลูก ทำให้ตัวอ่อนฟักตัวได้ง่ายขึ้น โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะสูงขึ้น เทคโนโลยีเลเซอร์เจาะเปลือกตัวอ่อนนี้มีความปลอดภัยกับตัวอ่อนมาก เพราะสามารถกำหนดขนาด และความลึกในการกรอผิวเปลือกนอกได้อย่างแม่นยำ ไม่ทำให้เกิดความบอบช้ำกับตัวอ่อน เหมือนวิธีการใช้เข็มสะกิดแบบเดิมๆ


#มีบุตรยาก #เด็กหลอดแก้ว #มีลูกยาก #ภาวะมีบุตรยาก


บทความจาก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลสินแพทย์

โทร 02-793-5000

Comments


2 Soi Rong Muang 5, Rong Muang Rd.

Rong Muang, Pathum Wan Bangkok 10330

Tel: 02 092 9222 Ext. 5103     |     Sales@benix.co.th

bottom of page