top of page

มารู้จักกับ

เบนนิกซ์

  • พญ.เบญจพร นันทสันติ, โรงพยาบาลพญาไท

ขาดสารอาหาร...ปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไข

เมื่อกล่าวถึงเรื่องโภชนาการ คนส่วนใหญ่จะคิดถึงปัญหาการทานอาหารในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกาย จนกลายเป็นปัญหาน้ำหนักส่วนเกิน และอาจลืมไปว่า บ้านเรายังมีปัญหาเรื่อง “การขาดสารอาหาร” ด้วยเช่นเดียวกัน และกลุ่มคนไข้ที่ขาดสารอาหารอาจเป็นคนใกล้ตัวที่เราลืมนึกถึงว่า เขาเหล่านั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เรื่องโภชนบำบัด


"อ๊ะๆ อยากรู้แล้วใช่ไหม?...ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นคือใคร และการดูแลโภชนาการที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างไร!"


โภชนาการบำบัด

ครบเครื่องเรื่องคนไข้ขาดสารอาหาร

สิ่งที่เราพบจากคนไข้ที่เข้ารับการดูแล คือ คนไข้ที่ขาดสารอาหารโดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาคล้ายๆ กัน นั่นก็คือ คนไข้กลุ่มนี้จะมีโรค เช่น ป่วยด้วยโรคมะเร็ง มีปัญหาโรคระบบทางเดินอาหาร คนไข้ที่ต้องใส่ท่อในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งคนไข้กลุ่มนี้จะทานอาหารทางสายยาง และคนไข้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องให้การดูแลบนเตียง อาทิ คนไข้โรคหลอดเลือดสมองตีบ แตก ตัน เป็นต้น


การดูแลโภชนาการอย่างถูกต้องมีประโยชน์อย่างไร

สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาขาดสารอาหาร เมื่อได้รับการดูแลให้ได้รับโภชนาการที่ดีและครบถ้วน จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้น ช่วยลดปัจจัยจากโรคร่วมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น และส่วนสำคัญอย่างยิ่ง คือ เป็นผลดีกับการรักษาโรคต่างๆ ที่คนไข้เป็น เช่น


> คนไข้มะเร็ง ที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด หากได้รับการดูแลด้านโภชนาการที่ถูกต้อง ย่อมมีความพร้อมที่จะเข้า รับการผ่าตัด และผ่าตัดแล้วก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้น หรือแม้แต่คนไข้มะเร็งระยะสุดท้าย หากได้รับการปรับ โภชนาการที่ดี จะมีส่วนทำให้สามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้นได้อีกประมาณ 30% ซึ่งนั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับ ชีวิตของคนไข้และครอบครัวอย่างแน่นอน

> คนไข้ที่ต้องทานอาหารผ่านทางสายยาง ย่อมไม่สามารถบอกได้ว่าได้ปริมาณอาหารเพียงพอหรือไม่ และที่ทาน ไปนั้นสารอาหารครบถ้วนหรือไม่ การอยู่ในความดูแลของแพทย์ศูนย์โภชนบำบัดฯ จะทำให้คนไข้ได้รับอาหาร อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และครบถ้วน

> คนไข้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องดูแลบนเตียง เมื่อได้สารอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่พอดี จะส่งผล ให้มีน้ำหนักที่พอเหมาะ มีเนื้อมากขึ้น หรือจะเรียกว่า ผิวมีน้ำมีนวลขึ้น ไม่ผอมแห้งจนกลายเป็นผิวหนังหุ้ม กระดูก จนทำให้มีแผลกดทับ เช่นช่วงก่อนเข้ารับการดูแลด้านโภชนาการ การทำงานของร่างกายดีขึ้น ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคดีขึ้น เกิดภาวะติดเชื้อ เช่น ปอดติดเชื้อ ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อลดลง มีพัฒนาการกล้าม เนื้อ และร่างกายฟื้นฟูดีขึ้น ในช่วงการทำกายภาพบำบัด ลดการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และทำให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


แบบคัดกรองภาวะโภชนาการ


ถ้าตอบใช่มากกว่า 2 ข้อเป็นต้นไป ถือว่ามีภาวะเสี่ยงขาดสารอาหาร หรือทุพโภชนาการ ควรได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ และดูแลโดยทีมโภชนบำบัด


(ที่มา : สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย)


แนวทางพิจารณาการขาดสารอาหาร และการดูแล

การพิจารณาเพื่อวางแนวทางการดูแลเรื่องโภชนาการอาหารให้คนไข้แต่ละรายนั้น แพทย์จะมีการตรวจคัดกรองอย่างละเอียดทุกกรณี อาทิ ประวัติน้ำหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย ความสูง ประวัติความเจ็บป่วย ประวัติทางพันธุกรรม ประวัติลักษณะการบริโภคอาหาร เป็นต้น เพื่อดูสภาวะการขาดสารอาหาร และการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ


เมื่อได้ข้อมูลคนไข้แต่ละรายจากการซักประวัติและการตรวจอย่างละเอียดแล้ว การดูแลเรื่องโภชนาการจะถูกดีไซน์ขึ้นมาแบบเฉพาะบุคคล และนอกจากความเหมาะสมของสารอาหารที่ควรได้รับแล้ว กรณีคนไข้ที่ต้องทานอาหารผ่านทางสายยาง แพทย์จะช่วยแนะนำถึงช่องทางในการส่งผ่านอาหารที่เหมาะสมให้ด้วย เพื่อสารอาหารสามารถเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบทความจาก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

โรงพยาบาลพญาไท 3

Phyathai Call Center 1772

Comments


2 Soi Rong Muang 5, Rong Muang Rd.

Rong Muang, Pathum Wan Bangkok 10330

Tel: 02 092 9222 Ext. 5103     |     Sales@benix.co.th

bottom of page